การเปลี่ยนคืนสินค้า

สินค้าที่ซื้อแล้วสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หรือไม่ ?

Top Charoen Shop Online สงวนสิทธิในการตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทก่อนการอนุมัติการรับคืนทุกรายการ โดยเราจะแลกเปลี่ยนสินค้าหรือออกเครดิตหรือคืนเป็นเงินสดเฉพาะเมื่อขั้นตอนการตรวจสอบการรับคืนได้ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของบริษัทโดยสมบูรณ์ โดยใช้เวลาสูงสุด 30 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าส่งคืนถึงบริษัทในสภาพที่ตรงกับเงื่อนไขการรับคืน รวมถึงมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องจากทางบริษัท และจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับประกอบการพิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้าทุกครั้ง โดยสินค้าคืนต้องเป็นสินค้าที่ทำการซื้อจาก shoponline.topcharoen.co.th เท่านั้น

ผู้ซื้อสามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้ที่ Call Center เบอร์โทร 02-6124170 หรือ shoponline@topcharoen.co.th ตามเงื่อนไขการแจ้งขอคืนสินค้าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สินค้าจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้า ค่าจัดส่งสินค้าคืนกลับมายังบริษัทเพื่อการพิจารณาตรวจสอบก่อนการอนุมัติการคืนสินค้า Top Charoen Shop Online จะทำการคืนให้กับท่านตามขั้นตอนต่อไป

 
Back to Top