นโยบายการใช้คุกกี้

เรียน ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด

 

        บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือบนแพลตฟอร์มอื่นๆ ในอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ เป็นต้น (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้(cookie) หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน ตามปกติข้อมูลจะไม่ระบุถึงท่านโดยตรง แต่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ปรับเข้ากับเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น

       บริษัทฯ ใช้คุกกี้(cookie)  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

       - ชื่อ-นามสกุล

       - ที่อยู่อีเมล

       - รหัสผู้ใช้งาน

       - ไอพีแอดเดรส (IP Address)

       - คำหรือข้อมูลค้นหา

       - การตั้งค่าผู้ใช้งานต่างๆ (เช่น ภาษา)

       - ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม

       - วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม

       - สถิติต่างๆ

      คุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาปรับปรุงการใช้งาน หรือการให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยการบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

      บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการใช้งานของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสู่เว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ในกรณีนี้ บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน

วัตถุประสงค์

อายุการใช้งาน

ก.คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

90 วัน

ข.คุกกี้เพื่อช่วยการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การลงทะเบียน การล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น เพื่อจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

90 วัน

ค.คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

90 วัน

ง.คุกกี้การกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Marketing Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อให้สามารถแบ่งปันและใช้โดยพันธมิตรด้านโฆษณา เพื่อสร้างข้อมูลความสนใจของท่าน รวมทั้งแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนเว็บไซต์อื่นๆ โดยจะขึ้นอยู่กับการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นการเฉพาะ หากท่านไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะเห็นโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายน้อยลง

90 วัน

      ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์           ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เป็นต้น คุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้คุณศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย

 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ตั้งค่าปิดเฉพาะบางคุกกี้ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน เช่น ห้ามการใช้งานคุกกี้เพื่อการโฆษณา โดยการเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากบางคุกกี้อาจส่งผลทำให้ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบาย

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิต่างๆ ได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ https://topcharoen.co.th  

การจัดการกับเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัย

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

การติดต่อสอบถาม 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 99,25/18-20 หมู่ที่ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อีเมล์ : DPO@topcharoen.co.th         

 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มีนาคม 2567

                                                                      

 

  (นายนพศักดิ์  ตรีพรชัยศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Back to Top