เงื่อนไขการประกัน

1. รับประกันคุณภาพสินค้า ระยะเวลา 1 ปี หากสินค้าชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใต้ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทางเราจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ฟรี (หากสินค้าที่ต้องการรับบริการไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป เราจะมอบสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากันเป็นการทดแทน)

2. บริการดูแลการซ่อมฟรี 1 ปี ฟรีค่าแรง ในกรณีที่แว่นสามารถซ่อมแซมได้ เช่น บริการปรับแต่งทรง เปลี่ยนน๊อต เปลี่ยนแป้นจมูก

3. บริการดูแลฟรีค่าอะไหล่ 1 ปี แต่หากต้องเปลี่ยนอะไหล่พิเศษสำหรับสินค้าแบรนด์เนม หรือเลนส์กันแดด อาจมีค่าใช้จ่ายโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการซ่อมแซม

4. บริการทำความสะอาดแว่นฟรี ตลอดอายุการใช้งาน

5. สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงและไม่รวมถึง เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรอบแว่นและเลนส์ที่ได้รับความเสียหาย ชำรุดอันเนื่องมาจากการงานอย่างไม่ถูกวิธี หรือ เกิดจากอุบัติเหตุในการสวมใส่ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

2. ความเสียหาย หรือ การเสื่อมสภาพใดๆอันเนื่องมาจากการสึกหรอ ตามอายุการใช้งาน รวมถึงเลนส์ และชิ้นส่วนอื่นๆทั้งหมด ที่ไม่มีการป้องกัน ซึ่งถูกขีดข่วน หรือ เสียหายจากการใช้งานตามปกติ

3. สินค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือ โดนสารเคมีกัดกร่อน เก็บในที่อุณหภูมิสูง

4. สินค้าซึ่งรหัสป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ ถูกนำออก ลบออก ทำให้เปลี่ยนแปลง หรือที่ทำขึ้นโดยผิดกฎหมาย หรือที่ไม่อาจบางบอกได้ว่าเป็นรหัสป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ เนื่องจากเหตุใดก็ตาม รวมถึงเนื่องจากความเสียหายจากการสวมใส่ หรือใช้ตามปกติ

 

 

Back to Top