การชำระเงิน

คุณสามารถชำระค่าสินค้าได้สะดวกง่ายดายจาก 3 ช่องทางการชำระเงิน

  1. Counter Payment / ATM / Internet Banking การชำระผ่านเคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Internet Banking
  2. Credit/ Debit Card เป็นการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/ เครดิต เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า 
  3. Cash on Delivery การเก็บเงินปลายทางจากผู้รับสินค้า

ท่านจะได้รับ ใบนำส่งสินค้า ระบุรายละเอียดสินค้า พร้อม ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทุกครั้ง

Back to Top