ขั้นตอนการใช้ Voucher Lens

การใช้บัตร Voucher ใส่เลนส์ และรับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

สินค้าประเภทกรอบแว่นสายตา และ แว่นกันแดดทุกอันใน Top Charoen Shop Online จะได้รับ บัตร Voucher ส่วนลดตัดเลนส์แว่นตา ใช้ได้ที่ร้าน "แว่นท็อปเจริญ" ทุกสาขา โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เมื่อท่านได้รับสินค้ากรอบแว่นตาตามที่ท่านสั่งซื้อ ท่านจะได้รับ บัตร Voucher ส่วนลดตัดเลนส์แว่นตา1 ใบ แนบมาด้วย

2. ให้ท่านนำกรอบแว่นตา พร้อมบัตร Voucher นี้ ไปที่ร้าน "แว่นท็อปเจริญ" เพื่อรับบริการตรวจวัดสายตาและใส่เลนส์

3. ให้ท่านเลือกชนิดเลนส์ที่ต้องการ

4. ทางร้านจะนัดท่านมารับแว่นสายตาที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมสวมใส่ ที่สาขาที่ท่านไปใช้บริการ

 

* บัตร Voucher ส่วนลดตัดเลนส์แว่นตาทุกใบ มีอายุการใช้งาน 90 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า และใช้ได้เฉพาะกรอบแว่นตาที่ซื้อร่วมกันตามที่ระบุในบัตรนี้เท่านั้น ไม่สามารถนำกรอบแว่นตาอื่นมาใช้ร่วมกับบัตรนี้ได้

** บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

*** กรณีพบว่ามีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้บัตร ในทุกกรณี

 

 

Back to Top