ดวงตา

  1. ลดอาการตาแห้งง่ายๆ ด้วยตัวเอง
  2. จ้องมองอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการ ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  3. ถนอมดวงตาอย่างไรไม่ให้เสื่อมก่อนวัย
Back to Top