จักษุแพทย์

  1. จ้องมองอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการ ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  2. ถนอมดวงตาอย่างไรไม่ให้เสื่อมก่อนวัย
Back to Top