จอตาเสื่อม

  1. จ้องมองอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการ ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  2. โรคตา ยิ่งสูงวัยยิ่งอันตราย
Back to Top